Blog


Colegio, Pedagogs de Catalunya

Convocatòria del VII Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa

Dins del marc de col·laboració amb el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, donem difusió d’una de les seves activitats.

* * *

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya, convoca el VII Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, que té com a finalitat el foment i la difusió de treballs de caràcter pedagògic que contribueixin a donar a conèixer, difondre, potenciar i aprofundir en la reflexió i anàlisi al voltant de l’exercici professional de la Pedagogia i la Psicopedagogia i les seves àrees de coneixement.

En aquesta VII edició, el Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, tindrà com a tema: INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EN L’ÀMBIT PROFESSIONAL, per incentivar la investigació i impulsar l’anàlisi en profunditat dins la professió, amb l’objectiu de cercar noves propostes en l’àmbit de la recerca i la innovació pedagògica i psicopedagògica.

És una convocatòria oberta a la participació de tots/totes els/les pedagogs/gues i psicopedagogs/gues –titulats i estudiants- col·legiats i no col·legiats, tant de Catalunya, com de l’Estat Espanyol, i de les entitats membres de la Federació Europea de Professionals de la Pedagogia.

Les bases del VII Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa: INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EN L’ÀMBIT PROFESSIONAL, estan disponibles al web:

http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=1809&i=ca


ENTRADA ANTERIOR

El odio y sus despliegues: algunas particularidades


ENTRADA SIGUIENTE

Ciclo de Cine y Psicoanálisis 2013-2014: Infancia y adolescencia – Proyección de ‘Juno’ (J. Reitman)


Categorías


Copyright © EPBCN, 1996-2017.